Logga för utskrift

Välbesökt frukostmöte kring Unga Jobb

Swedbank, som initiativtagare och i samverkan med Karlskrona Företags- och Hantverksförening, Arbetsförmedlingen, Karlskrona kommun och Centrumföreningen, bjöd på onsdagsmorgonen in till ett frukostmöte kring ungdomsarbetslösheten i syfte att informera och diskutera kring en kraftsamling för att minska ungdomsarbetslösheten

Patrik Tångring, platschef på Swedbank, inledde frukostmötet med att hälsa alla välkomna till detta viktiga frukostmöte.

Patrica Kempff, projektledare Unga Jobb inom Swedbank, höll en föredragning om varför Swedbank satsar på att minska ungdomsarbetslösheten. Hon underströk hela tiden vikten för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden för att få testa på och skaffa sig den där första raden i sitt CV. Praktikplatserna är första steget till en anställning!

Carin Lindgren, verksamhetsanordnare, Arbetsförmedlingen redovisade lite siffror på den rådande ungdomsarbetslösheten och beskev samtidigt en del av de möjligheter som finns med praktik av olika slag. Idag finns ca 1300 ungdomar inskrivna på Arbetsförmedlingen varav ca 700 är helt arbetslösa. Kontaktpersonen på Arbetsförmedlingen i denna satsning är Ingmar Adolfsson.

Idag behöver vi ändra attityden kring praktikplatser, där många ser det som en belastning för företaget att avsätta en handledare. Tiden är snarare en investering för framtiden och pratikanten kan på sikt ersätta personer som på ett eller annat sätt lämnar sin anställning.

Uppmaningen är nu att kraftsamla tillsammans för att hitta fler praktikplatser på företagen och detta uppnås endast via samverkan. Arbetsförmedlingen är redo att ta emot kravprofiler från företag, kommun m.fl för att slussa ut ungdomar.

Se inbjudan till frukostmötet!

Mer information finns att hämta på följande:
Swedbanks Unga Jobb-sida 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-09-01
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Valbesokt-frukostmote-kring-Unga-Jobb/