Logga för utskrift

UC Näringslivsanalys om företagen i Karlskrona

Företagen i Karlskrona kommun har haft en positiv utveckling. Under den tidigare lågkonjunkturen har Karlskrona klart sig förhållandevis väl, troligen beroende på en väl diffentierat näringsliv.
UC:s analys understrycker detta och via analysen hittar du mängder med information! 

Te.x vet du hur många företag det finns i din kommun och hur många av dem som är lönsamma och kreditvärdiga?

Genom UC:s analys kan du följa hur företagsklimatet har utvecklats i Karlskrona kommun de senaste fem åren, och analysen är ett bra verktyg som bland annat kan användas som beslutunderlag vid prognostisering och budgetering av kommande satsningar inom din kommun.

UC Näringslivsanalys bygger på uppgifter om samtliga aktiebolag i alla Sveriges kommuner och analyser av företagens bokslut.

UC:s näringslivsanalys för Karlskrona kommun 2010 338kb.pdf

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-11-10
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/UC-Naringslivsanalys-om-foretagen-i-Karlskrona/