Logga för utskrift

Tyck till om hur områden kring våra sjöar kan användas

Publicerad 17 maj 2016 15:02 | Uppdaterad 17 maj 2016 16:09
Under slutet av maj kommer det gå besöka en glasmonter för att ställa frågor och lämna synpunkter om hur våra sjöområden ska användas i framtiden. Glasmontern finns i Holmsjö 19-24 maj och i Tving 25-30 maj.

Det är förbjudet att bygga nya hus vid stranden, men är alla stränder lika viktiga? Karlskrona kommun undersöker om det finns områden kring våra sjöar där det går att lätta på strandskyddet för att gynna landsbygdsutvecklingen.

- Det finns i vår kommun cirka 300 sjöar på landsbygden som alla omfattas av strandskydd. Strandskyddet finns för att alla ska ha möjlighet till ett rikt friluftsliv, och för att skydda de växter och djur som är beroende av vattnet och stränderna, säger Malin Sjöstedt som är projektledare och naturvårdshandläggare på Karlskrona kommun.

Vill samla in synpunkter och idéer

Synpunkter från allmänheten, näringsliv och intresseföreningar är en viktig del när man sedan ska kunna peka ut vilka strandområden som är tänkbara att bygga på.

- Vi vill veta vad de som bor och verkar på landsbygden tycker och möta dem på plats för att ta del av deras kunskap och idéer i den här frågan, säger Malin Sjöstedt.

Lättare att söka strandskyddsdispens

Vilka områden som pekas ut spelar sedan roll för den som söker strandskyddsdispens. Vill man bygga något på ett område som vanligtvis är strandskyddat, kan det vara lättare att få dispens om platsen pekats ut för landsbygdsutveckling. Det kan gälla allt från att bygga hus eller anlägga en brygga till att starta en camping eller någon annan typ av näringsverksamhet.

Besök karlskrona.se/LIS för att läsa mer

Montern kommer vara öppen under dessa tider:

I Holmsjö (vid tågstationen):
Torsdag 19 maj, klockan 15-19
Fredag 20 maj, klockan 10-13
Lördag 21 maj, klockan 11-13
Måndag 23 maj, klockan 15-19
Tisdag: 24 maj, klockan 15-19

I Tving (vid affären Tempo):
Onsdag 25 maj, klockan 15-19
Torsdag 26 maj, klockan 15-19
Fredag 27 maj, klockan 15-19
Lördag 28 maj, klockan 11-13
Måndag 30 maj, klockan 15-19

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-05-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Tyck-till-om-hur-omraden-kring-vara-sjoar-kan-anvandas/