Logga för utskrift

Tyck till om hastigheterna

Publicerad 12 oktober 2016 09:05 | Uppdaterad 12 oktober 2016 09:15
Hur påverkas ditt företag av förändrade hastigheter i Karlskrona?

Karlskrona kommun har analyserat alla gator inom tättbebyggt område utifrån bland annat trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet. I många fall föreslås att hastigheten sänks, men i några fall föreslår vi höjningar.

Tack för alla svar!
Enkäten avslutades den 31 oktober.

Kartor över förslag till hastighetsplan, pdf-dokument

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-31
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Tyck-till-om-hastigheterna/