Logga för utskrift

Tillväxtverket samordnar insatser för turism

Tillväxtverket och VisitSweden har fått i uppdrag av regeringen att samordna verksamheterna inom de statliga myndigheter och bolag som har betydelse för besöksnäringens utveckling.

Mer information

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-03-30
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Tillvaxtverket-samordnar-insatser-for-turism/