Logga för utskrift

Skola och näringsliv i dynamisk samverkan

INBJUDAN till företag och rektorer. Välkommen till ett inspirerande informationsmöte den 22 november där representanter från Karlskronas näringsliv och Karlskrona kommun berättar mer om metoden ”Ledaren i mig”, som just nu praktiseras i tre Jämjö-skolor.

NU BJUDER VI IN representanter från er företagsledning och rektorer i Karlskrona till information om metoden ”Ledaren i mig” och resultaten i Jämjö – och hur vi tillsammans kan medverka till att öka attraktiviteten hos vår kommun i stort.

NÄR? 22 november kl 08.30 – 13.00.
VAR? Roxtec International AB, Verkö, intill restaurangen.

Här kan du läsa mer information 238kb.pdf

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-10-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Skola-och-naringsliv-i-dynamisk-samverkan/