Logga för utskrift

Seminarium om ESS och MAX IV - affärsmöjlighet för dig!

Forskningsanläggningarna ESS (European Spallation Source) och MAX IV-laboratoriet etableras nu i Lund. Anläggningarna ger oss möjlighet att bygga ett världsledande europeiskt centrum för materialforskning och life science i regionen. De totala investeringarna i forskningsanläggningarna är höga och utöver dessa tillkommer investeringar i infrastruktur, boende och kring företag som förväntas växa upp i regionen.


Välkommen på ett seminarium där du får veta mer om vad ESS och MAX IV-laboratoriet är. Vi ger också en första bild av vilka affärsmöjligheter det kan finnas i samband med uppbyggnad och drift av forskningsanläggningarna samt övriga investeringar i regionen till följd av etableringarna.
Seminariet riktar sig till dig som är företagare i regionen oavsett vilken bransch du tillhör. Senare under året och under 2012 kommer du även att bli inbjuden till workshops i allt från konsortiebyggande till upphandlingsfrågor.

Varmt välkommen!

Inbjudan och program för seminarium kring ESS MAX IV 639kb.pdf

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-04-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Seminarie-om-ESS-och-MAX-IV---affarsmojlighet-for-dig/