Logga för utskrift

Rekrytera mera med kommunens hjälp

Publicerad 13 september 2013 11:33 | Uppdaterad 13 september 2013 11:34
Försvarsmakten, Boverket, ABB och ThyssenKrupp är bara några av de större arbetsgivarna i Karlskrona som vänt sig till kommunen med ett pockande expansionseller rekryteringsbehov. Och kommunen mobiliserar – med allt från inflyttarservice och medflyttargrupp till en helt ny lotsgrupp.

Försvarsmakten är en av de organisationer som gärna vill få hjälp med att hitta nya medarbetare.
– Vi har ett konstant behov av att rekrytera, säger Jonas Thern, löjtnant och rekryteringsansvarig vid första ubåtsflottiljen. Vi behöver ett 30-tal varje år bara till GMU, den grundläggande militära utbildningen. Vi vill ha många sökande för att kunna välja ut de bästa. Därför måste det vara lätt för dem som söker att välja Karlskrona och att ta sig hit.

Information för inflyttare

Christina MalmströmKommunen arbetar intensivt med sin inflyttarservice. Dialogen rör olika bostadsområden, skolor, förskolor, ja, allt som en inflyttare kan behöva ta ställning till.
– Det är mycket man vill veta både före och efter en flytt, konstaterar Christina Malmström på Utveckling i Karlskrona AB. Vi har en särskild sida på webben med en brevlåda för frågor som vi besvarar, men vi gör också omkring 1 500 informationsutskick per år. Inflyttare hälsas välkomna med badbiljetter och en inbjudan till en guidad skärgårdstur.
– Föräldrar till unga inflyttare är ofta nyfikna, så jag bjuder hit dem också eller skickar med Karlskronas flygfilm. Jag lotsar ofta inflyttarna till fastighetsägarna eller till rätt specialist inom kommunen.

För dyrt med pendlande soldater

Efter godkänd GMU har soldaterna och sjömännen en garanterad provanställning på den tjänst de preliminärt fick under antagningsprövningen vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. De blir anställda med lön under sin utbildning till sonaroperatörer, motortekniker, systemtekniker eller kockar på ubåtarna, alternativt de tjänster som finns på ytfartygen HMS Belos och HMS Orion.
– Karlskrona ska vara en attraktiv plats att flytta till och bo på, säger Jonas Thern. Det är bra att kommunen har fin information på sin hemsida, för vi får ofta frågan om var tjänstgöringsorten Karlskrona ligger. Han tycker också att de goda möjligheterna att finna boende i olika prisklasser gynnar rekryteringen.
– Vi måste förmedla kontakter till bra hyresvärdar. Det blir för dyrt i längden för dem som väljer att pendla hit.

Hjälp för medflyttare

Lillian BjerströmTill GMU lockas främst unga, men hela Karlskronagarnisonen, det vill säga Marinbasen, första ubåtsflottiljen, tredje sjöstridsflottiljen och Sjöstridsskolan, behöver rekrytera rutinerat yrkesfolk. De unga har ibland med sig flick- eller pojkvänner, de äldre har ofta hela familjer med sig. Då kommer kommunens återuppväckta medflyttargrupp väl till pass. Det är en servicefunktion som blossat upp och legat vilande om vartannat. Den skapades vid Boverkets etablering och hade det hektiskt kring millennieskiftet, då företagen i TelecomCity sökte arbetskraft med ljus och lykta. Syftet med gruppen, som mönstrar representanter från såväl den offentliga sektorn som de rekryteringssugna företagen, är att hjälpa dem som flyttar med att också hitta ett jobb.
– Ambitionen är att hitta en lösning för hela familjen, säger Liliann Bjerström, utvecklingsstrateg på kommunen.

Nätverket öppnar dörrar

Medflyttargruppen vill arbeta långsiktigt för att leva upp till företagens förväntningar. Bland annat skapas en gemensam teknisk plattform så att var och en kan dela med sig av tips direkt över Internet.
– Vi måste vara realistiska, säger Liliann Bjerström. Vi kan inte skapa nya jobb, men ha koll på önskemålen och nätverka för att matcha medflyttares kompetenser med behoven. Vi måste också se till regionens arbetsmarknad. Kanske den medflyttande kan hitta ett jobb i närheten i alla fall.

Lotsgruppen – en multifunktionell guide

Samarbete för rekrytering till KarlskronaKommunens nya lotsgrupp är ett stöd för företag som vill expandera eller utveckla sin verksamhet. En bred grupp myndighetsutövare från olika förvaltningar träffas den sista fredagen i varje månad, och då är företagarna varmt välkomna att presentera sina planer för samtliga berörda.
– Det bästa var att vi fick dra vår presentation och visa våra skisser och ritningar för allihop i lotsgruppen vid ett och samma tillfälle, säger Patrik Davidsson på Hasslö Varv. Alla parter fick höra samma sak och de kunde snabbt skapa sig en gemensam bild av våra framtidsplaner. Hasslö Varv har behov av att förbättra och kanske utöka sitt varvsområde. Men innan ett beslut om expansion kan tas, måste de få veta vad som gäller avseende exempelvis miljö- och vattenfrågor.
– Mötesformen är fantastiskt bra för att undvika långbänk, säger Patrik Davidsson. Nu fick vi berätta allt för alla istället för att träffa en person vid ena instansen och nästa veckan därpå.

Resultat av kurs i service

Idén med en lotsgrupp växte fram under utbildningen ”Förenkla helt enkelt” för tjänstemän i kommunen. Syftet var att ge företagare bättre kommunal service. Gruppen är nu sammansatt av handläggare inom bygglov, miljö, mark och exploatering, räddningstjänst, näringslivsservice och projektering.
– Alla enheter är med så att vi kan informera företagarna om vad de behöver göra. Med ökad ömsesidig kunskap i ärendena får vi in fler kompletta ärenden. Vi kan korta ner handläggningstiden och slipper bolla ärenden fram och tillbaka! säger Carl-Axel Ottosson, Utveckling i Karlskronas representant i lotsgruppen.

Underlättar för företagen

Konceptet underlättar handläggningen i kommunen och uppmuntrar företagarnas starka entreprenörsanda.
– Vi vill hjälpa företagen så att de får rätt ingång till kommunen, säger Carl-Axel Ottosson. Samtidigt får ju tjänstemännen en god uppfattning om de ärenden och projekt som är under insegling. Lotsgruppen har spikade möten varje månad, men kan naturligtvis kallas in oftare och när företagarna så önskar.
– Lotsgruppen är bara en del av vår service. Vi är sex personer på Utveckling i Karlskrona som arbetar med att hjälpa enskilda företag. Vi förbättrar också informationen kring olika tillstånd på kommunens hemsida och tittar nu på att utveckla en e-lots som kan ge företagen möjlighet att följa ärendena på nätet, säger Carl-Axel Ottosson.

Detta är en artikel ut tidningen iKarlskrona

Läs mer om tidningen

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-09-13
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Rekrytera-mera-med-kommunens-hjalp/