Logga för utskrift

Produktutveckling i små företag - av varor och tjänster

Tillväxtverket har gett Almi i uppdrag att erbjuda ett produktutvecklingsbidrag till företag i Blekinge. Programmet "Produktutveckling i småföretag - av varor och tjänster" ger småföretag möjligheten att utveckla en ny eller en befintlig vara eller tjänst. Programmet kommer att fortsätta under 2009.

Tillväxtverket har nu tilldelat Almi Blekinge 1,3 miljoner att dela ut i Blekinge t.om. 15 nov 2009. Produktutvecklingsbidraget är nu möjligt att söka hos Almi Blekinge. 

Programmet  omfattar 60 miljoner kronor under 2009 och genomförs i samarbete med 19 stycken så kallade partnerskap.

Partnerskapens roll är att informera om programmet, att vägleda företagen i produktutvecklingen och att bistå i företagens ansökan om stöd.
Det är också partnerskapen som skickar ut ansökningshandlingar, tar emot företagens ansökningar om finansiellt stöd,  prioriterar mellan ansökningarna och lämnar rekommendation till Tillväxtverket för beslut.

Villkor för PUbidrag090408 40kb.doc

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-05-29
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Produktutveckling-i-sma-foretag---av-varor-och-tjanster/