Logga för utskrift

Ny Plan-och bygglag den 2 maj

Den 2 maj får vi en ny plan- och bygglag. Just nu kör Länsstyrelsen tillsammans med länets kommuner och Lantmäteriet en utbildningskampanj. Cirka 250 tjänstemän, politiker och konsulter deltar.

Förändringarna i nya PBL handlar exempelvis om en förnyad, strategisk översiktsplanering, förenklingar av planprocessen samt nya krav på bygglovsprövningen och kontrollen av byggprocessen.

Mer information kommer!

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-04-01
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Ny-Plan-och-bygglag-den-2-maj/