Logga för utskrift

Kick-off för ESF-projektet Stärkt kompetens i handeln

Publicerad 1 februari 2017 13:19 | Uppdaterad 1 februari 2017 13:27
Med en inspirerande föreläsning och workshop har projektet Stärkt kompetens i handeln nu tagit fart.

Målgruppen är butiksägare och deras personal i Blekinges fem kommuner, och målet att genom kompetensutveckling bidra till en mer hållbar detaljhandelsbransch. Något som i sin tur kan leda till ökad konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning. Drygt 80 företag deltar.

Förutsättningarna för handeln har förändrats markant de senaste åren och de mindre företagen har varken tid eller resurser för att möta de nya villkoren med nya konsumentvanor, digitalisering och internationalisering. Tack vare denna investering kan vi rusta butikerna för framtiden och förhoppningsvis göra de mer konkurrenskraftiga.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-02-01
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Kick-off-for-ESF-projektet-Starkt-kompetens-i-handeln/