Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Arbete & Företag
  •  / Karlskrona kommun är med och delar på 40 miljoner från South...

Karlskrona kommun är med och delar på 40 miljoner från South Baltic

Vid South Baltic-programmets tredje beslutsmöte den 26-27 januari bifölls fyra svenska ansökningar med 40 miljoner kronor.

Karlskrona kommun deltar som partner i projektet South Baltic Offer - Off shore Wind Energy. Den övergripande tanken med projektet är att samordnade gränsöverskridande åtgärder avseende havsbaserad vindkraft. Södra Östersjöområdet som betraktas som ett av de mest lämpliga områdena för denna typ av förnybar energi med en god tillväxtpotential.

Totalt fördelades ca 100 miljoner kronor till nio projekt vid beslutsmötet.

370 miljoner kronor finns kvar att söka inom programmet och två nya utlysningsomgångar är inplanerade för 2010. Projekt med småskaliga investeringar är särskilt välkomna att söka. 

  • 5:e utlysningen 2010-04-01 - 2010-05-21. Beslutsmöte 28-30 sept 2010 i Litauen.
  • 6:e utlysningen 2010-10-21 - 2010-12-17. Beslutsmöte ca 12-14 april 2011 i Tyskland.

Årets matchmakingmöte arrangeras ca 16-17 juni i Litauen inför 6:e utlysningen.

Fakta
South Baltic är ett gränsregionalt samarbetsprogram som pågår 2007-2013. Geografin omfattar 25 kustregioner i fem länder kring södra Östersjön. Minst två länder måste ingå i ett gränsöverskridande projekt. I Sverige ingår fyra län: Kalmar, Skåne, Blekinge samt Kronoberg. Målgrupp är främst regioner, kommuner och icke vinstdrivande organisationer som gemensamt utvecklar en idé till ett projekt som drivs och finansieras gemensamt.

Övergripande vision är "att stärka hållbar utveckling i Södra Östersjöområdet mellan de kustregioner som ingår genom gränsöverskridande samarbete för ökad konkurrenskraft och ökad integration mellan människor och institutioner"

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-02-04
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Karlskrona-kommun-ar-med-och-delar-pa-40-miljoner-fran-South-Baltic/