Logga för utskrift

Göran Hägglund på besök på Blekinge Health Arena

Idag besökte socialminister Göran Hägglund Blekinge Health Arena tillsammans med Tommy Olsson på Karlskrona kommun.Under ca 1,5 timme besökte socialminister Göran Hägglund tillsammans med Tekniska Nämndens ordf. Tommy Olsson Blekinge Health Arenas testlabb för att få information om Karlskrona kommuns satsning. Projektchef Michael Fransson föredrog projektets intensioner och visioner. Diskussionen kring folkhälsan är mycket viktig och vi ska nyttja idrottens metoder och tillsammans med teknik och andra samarbetspartners skapa attraktiva och positiva hälsoeffekter,  säger Michael Fransson. Samarbetet med Landstinget och Blekinge Tekniska Högskola är oerhört viktigt och vi är på god väg att skapa någonting som är mycket bra.

Nanne Olsson, fystränare och testledare, visade runt i lokalerna och beskrev tanken med uppbyggnaden av Testlabbet. De tre utbildningslokaler som byggs i mitten av testlabbet är viktiga i syfte att sammanföra teori och praktik. 

Göran Hägglund uttryckte sittande på en testcykel sin syn på Testlabbet, att den satsning som Karlskrona kommun gör, skapar en fantastiskt möjlighet som både inspirerar och inbjuder till goda hälsoresultat i en bra miljö. 

Idrotten är mycket viktig i detta projekt, säger Michael Fransson, samtidigt som projektet möjliggör för nya etableringar i syfte att skapa ett dynamiskt näringsliv i området. Redan idag har ett antal företag visat intresse för angränsande lokaler. Vi vill försöka skapa en möjlighet för företag att växa tillsammans med Blekinge Health Arena, säger Michael. Inom en snar framtid startar Carlskrona Floating, Wellness Corner och Hälsoverksta´n sin verksamhet.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-02-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Goran-Hagglund-pa-besok-pa-Blekinge-Health-Arena/