Logga för utskrift

Framtidstro bland företagen i Blekinge

Torsdagen den 11 mars, presenterades Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2010.

Som en återkommande del i konjunkturrapporten frågar vi en företagarpanel om den kommande utvecklingen i företagen. I Blekinge medverkar drygt 100 företag i denna panel. Blekinges företag har stor framtidstro men återhämtningen kommer att ta tid.

Företagen i Blekinge förväntar i större utsträckning än riket att antalet anställda kommer att vara högre om sex månader än idag. Även produktionen/försäljningen och investeringarna förväntas öka de kommande sex månaderna.

– Blekinge har varit ett av de hårdast drabbade länen i konjunkturnedgången. Nu ser företagen ljusare på framtiden, men man måste komma ihåg att de utgår från mycket låga nivåer. Det går bra för företag i servicebranschen. De har inte drabbats så hårt av lågkonjunkturen eftersom hushållens köpkraft varit stark det senaste året tack vare bland annat låga räntor och jobbskatteavdrag. Tillverkande företag har det däremot tuffare då deras vändning sker från en mycket låg nivå. Optimismen är störst bland företag med minst 10 anställda medan den förväntade ökningen av antalet anställda på sikt finns inom samtliga företag och storleksklasser, säger Sophie Ståhle, tf regionchef Svenskt Näringsliv i Blekinge.

Undersökningen visar även att återhämtningen kan dämpas på grund av problem med finansieringen för företagen. Avslag på kreditansökan, försämrade villkor på befintliga lån samt svårigheter att ta nya banklån anges som exempel.

– I Blekinge säger vart fjärde företag att man skjutit upp planer på att anställa och investera på grund av svårigheter med finansieringen. Det är illavarslande och ytterligare ett hinder för den tillväxt som vi så väl behöver. Mot denna bakgrund hoppas vi att resultatet av den pågående avtalsrörelsen inte ska innebära ytterligare oro och försiktighet när det gäller antalet anställda, avslutar Sophie Ståhle.

Hela rapporten samt presentation finns för nedladdning via länken nedan.

Mer information

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-03-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Framtidstro-bland-foretagen-i-Blekinge/