Logga för utskrift

Företagsseminarier, vår och höst 2012


"Det ska vara lätt att göra rätt"!
Ett bygglovsseminarie för företagare, byggkonsulter, byggföretag, arkitekter och fastighetsägare av verksamhetslokaker.

Karlskrona kommuns Näringslivsbolag och Samhällsbyggnadsförvaltningen vill med ett bygglovsseminrarie förmedla kunskaper och öka servicen för dig som söker bygglov eller bistår kunder delar av eller hela bygglovsansökningar.

Nya plan- bygglagen har medfört ökade krav på såväl sökande av bygglov som handläggningen av bygglov.
- När behövs bygglov?
- Ändrad användning av lokaler?
- Hur ska en riktig och komplett ansökan se ut?
- Hur ska en korrekt ritning se ut?
- Blanketter på internet.
- Policys?
- Avgifter?

Bygglovsseminarie 11 maj 2012
Den 11 maj kl 13.15-c:a 16.30 anordnar vi därför bygglovseminarie i Litorina Folkhögskolas nya aula på Gullberna Park.
Vi har engarerat den kände Rune Johansson från Byggutbildarna i Stockholm som föreläsare.

I pausen: fika o mingel!

Anmäl dig senast den 4maj via E-post This is an email address eller till näringslivsbolagets eller bygglovsavdelningen servicetelefoner 0455-303041 eller 0455-322001.

Andra kommande seminarier:

 • Nytt utvecklingsprogram för Karlskronas landsbygd
  11/4 Ekegården Nävragöl, klockan 19.00
  18/4 Jämjö Folkets hus, klockan 19.00
 • Energieffektivisering
  7/9 Litorina folkhögskola, klockan 8.30
 • Offentlig upphandling
  28/9 Litorina folkhögskola, klockan 8.30

Läs annonsen i sin helhet 81kb.pdf

Fler seminarier kommer så håll utkik på Företagsträffar

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-03-15
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Foretagsseminarier-var-och-host-2012/