Logga för utskrift

Exportfrämjare i Blekinge

Exportfrämjare i Blekinge är ett projekt som ska bidra till ökad tillväxt i regionen genom att näringslivet får tillträde till nya marknader, ny kompetens och nya influenser.

Vill du öka din export?
Se vilka möjligheter det finns på en ny marknad?
Ta marknadsandelar i en tid då få vågar satsa?

Projektet ska även skapa ett forum i Blekinge för samarbete, där små och medelstora företag ska ges konkreta exempel på hur man kan öka sin export och dra nytta av den kompetenstillförsel som en ökad etnisk mångfald inom personalstyrkan innebär.

Mer information om projektet 762kb.pdf

Vill du veta mer?
Kontakta Ingmar Holgersson på Karlshamns Lärcenter.
Telefon: 0733-57 61 54 eller via mail:
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-11-09
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Exportframjare-i-Blekinge/