Logga för utskrift

Etablera i Karlskrona - ny folder från Näringslivsenheten

Med världen som marknad och båtbryggan som granne!

Näringslivsenheten har tagit fram en ny folder, där Karlskrona presenteras och marknadsförs och syftet är att visa på vilka möjligheter som finns i Karlskrona.

Arbetet med foldern har pågått en tid och är nu klar. Arbetet med    etableringsfrågorna pågår ständigt, men kompletteras nu med en helt ny fräsch folder, säger Carl-Axel Ottosson, enhetschef på Näringslivsenheten.

Har du som företagare behov av några exemplar i dina kontakter med företag runt om i världen, så kontakta oss på 0455-30 30 41. Foldern kommer även att tryckas på engelska.

Med världen som marknad och båtbryggan som granne 736kb.pdf

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-02-18
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Etablera-i-Karlskrona---ny-folder-fran-Naringslivsenheten/