Logga för utskrift

Enklare att lämna anbud på varor och tjänster

Publicerad 9 november 2015 16:06 | Uppdaterad 9 november 2015 16:09
Välkommen på ett informationsmöte om de nya möjligheterna att lämna anbud på de direktupphandlingar som görs av kommunen. Anbudet lämnas in digitalt via webben och det går inte att skicka in utan att all information som krävs finns med.

Du kan lämna anbud på direktupphandlingar för varor och tjänster där kommunen saknar ramavtal. Värdet på upphandlingarna är mellan 22 000 och 505 000 kronor.

Informationsmöte 26 november

Du som företagare är välkommen till ett informationsmöte det enklare sättet att lämna anbud via webben. På plats finns Per Mortensen och Sandra Bizzozero från upphandlingsavdelningen.

Tid: 26 november. Välj om du vill komma kl. 8.00, 10.00, 13.30, 16.00 eller 18.00. Mötet varar cirka en timme.

Plats: Bastionsgatan 6A, Stumholmen

Anmälan

Anmäl dig på www.karlskrona.se/enkelupphandling

Har du frågor?

Kontakta This is an email address eller ring 0455-30 30 41

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-11-09
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Enklare-att-lamna-anbud-pa-varor-och-tjanster/