Logga för utskrift

BTH CAREER DAY 2011-05-03

KOM OCH TRÄFFA DIN FRAMTIDA ARBETSKRAFT PÅ BTH CAREER DAY DEN 3 MAJ 2011


BTH Career Center är den naturliga länken mellan studenter och arbetsgivare.

Därför vill vi hälsa er välkomna att delta på vår arbetsmarknadsdag tisdagen den 3 maj 2011, kl. 10.00-16.00.

Vi vill med denna dag göra det möjligt för våra studenter att bekanta sig med näringslivet och för näringslivet att träffa potentiella medarbetare.
Arbetsmarknadsdagen kommer att hållas i Karlskrona på Campus Gräsvik, BTH. Där bygger vi upp ett marknadstorg med möjlighet för mingel/speed dating/lekar och ett Speaker’s Corner där företag och studenter kan hålla korta presentationer på 20 minuter. Ambitionen är att skapa rörelse och tävlingar som uppmuntrar till möten. Om möjligt ser vi gärna att ni bidrar med företagspresenter.

Mer information om BTH CareerDay 2011 390kb.pdf

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-03-01
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/BTH-CAREER-DAY-2011-05-03/