Logga för utskrift

BILTEMA etablerar sig i Karlskrona

BILTEMA blir först ut att etablera sig när Karlskronas nya handelsområde Stadsträdgården i Vedeby börjar byggas till hösten.

På det nya området i Vedeby kommer det på sikt att byggas två nya etableringar.
– Vi ser fram emot det här nya handelsområdet som både är välkommet och önskvärt. Varumärket BILTEMA lockar fler besökare till Karlskrona, vilket också ger möjligheter för den övriga handeln i kommunen, säger Carl-Axel Ottosson enhetschef på Näringslivsenheten.

I samband med att Stadsträdgården byggs om till handelsområde kommer en ny avfart från E 22:an och en rondell i korsningen Gullbernavägen - Lyckebyvägen också att byggas.
– Den nya avfarten för de som kommer västerifrån på E 22 kommer att underlätta väldigt mycket för trafikanterna, säger Hans-Olof Hansson, mark- och exploateringschef på Karlskrona kommun. Den nya rondellen bygger vi för att underlätta infarten till Stadsträdgården.

– Vi på BILTEMA är mycket nöjda med det läge vi nu får här i Vedeby intill E22, Väg 28 och infartsleden till Karlskrona, säger etableringsansvarige Krister Hanevik. Byggnaden vi bygger blir cirka 4 000 kvadratmeter med en utformning som vårt senaste varuhus i Borlänge. Vi räknar byggstart till hösten efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Skiss över Stadsträdgården

Skiss över det nya handelsområdet Stadsträdgården, Rondellen väg 28 - Lyckebyvägen i förgrunden.

För mer information
Carl-Axel Ottosson
Enhetschef Näringslivsenheten
0455 - 30 30 46

Hans-Olof Hansson
Mark- och exploateringschef
0455 - 30 31 39

Krister Hanevik
Etableringsansvarig Biltema
0765 – 26 45 60

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-05-12
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/BILTEMA-etablerar-sig-i-Karlskrona/