Logga för utskrift

Personligt stöd och vägledning för dig som är arbetssökande

Du som är arbetssökande kan via kommunens Arbetsmarknadsavdelning få hjälp med personligt stöd, vägledning och arbetspraktik för att komma ut på arbetsmarknaden.

Deltagare Navigatorcentrum

För dig som är 15-24 år

Du som är 15-24 år, arbetssökande och inte studerar kan vända dig till Navigatorcentrum. Där får du stöd och hjälp av ungdomscoacher och vägledare för att hitta sysselsättning i form av studier, praktik eller arbete.

Läs mer om Navigatorcentrums stöd

Har du hoppat av skolan?

Du som hoppat av skolan innan du tagit gymnasieexamen? Du kan få hjälp med det du behöver för att hitta motivationen och fortsätta i skolan.

Läs mer om hjälp för dig som hoppat av skolan

För dig som är 25-65 år

Är du 26-65 år och har varit arbetssökande en längre tid? På Arbetsmarknadscentrum kan du få hjälp med olika insatser utifrån just dina specifika behov. I personalen finns bland annat beteendevetare, socionomer, yrkeshandledare, arbetsterapeut, hälsoutvecklare och pedagoger.

Till Arbetsmarknadscentrum anvisas du från dina kontakter på socialförvaltningen eller Arbetsförmedlingen.
process för stöd från Arbetsmarknadscentrum
Det skapas en individuell handlingsplan utifrån det du behöver för att komma närmare arbetsmarknaden. Utifrån dina behov får du insatser som hjälper dig att komma närmare arbetsmarknaden. Exempel på insatser är vägledningssamtal, hälsosamtal, språkträning, arbetsterapeutisk bedömning och matchning gentemot praktikplats och anställning.

 

 • Kontakt

  • Arbetsmarknadsavdelningen
  • Sara Drejstam
  • Avdelningschef
  • Telefon: 0455-30 31 21
  • SKAPA 2.0
  • Anna Strömqvist
  • Projektledare
  • Telefon: 0455 30 48 56
 • Kontakt

  • Marie Gummesson
  • Enhetschef Arbetsmarknadscentrum
  • Telefon: 0455-30 48 57
  • Eva Öman
  • Enhetschef Arbetsmarknadscentrum
  • Telefon: 0455-30 32 30
 •  

  Ingår som projekt i Europeiska Sociala Fonden, Programområde 3 (Sysselsättningsinitiativet)

  EU - europeiska socialfonden

  Läs mer om våra EU-projekt

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/arbetspraktik-rehabilitering/