Logga för utskrift

Markanvisningar

Genom markanvisningar fördelar Karlskrona kommun mark till olika intressenter inför en planering av ny bebyggelse.

Den byggherre som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med Karlskrona kommun om en ny exploatering av marken. Beslut om markanvisning kan fattas såväl före som efter att detaljplanen fastställts.

Markanvisningar vänder sig i första hand till intressenter inom bygg- och fastighetsbranschen.

Aktuella

-

Avslutade

Markanvisningstävling V Gärde

 

 • Kontakt

  • Kommunledningsförvaltningen
  • 371 83 Karlskrona
  • Besöksadress: Ö Hamngatan 7B
  • Ola Robertsson
  • planeringschef
  • Telefon: 0455 - 30 35 90
  • Mikael Wirbrand
  • mark- och exploateringsingenjör
  • Telefon: 0455-30 31 60

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-09-13
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Lediga-lokaler-och-mark/Markanvisningar/