Logga för utskrift

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Kan vi lätta på strandskyddet?

Hur vill du att stränderna i din bygd ska tas tillvara? Var vill du att din dotter ska få bygga sin sommarstuga och var kan man anlägga en ny campingplats?

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) innebär en möjlighet till lättnad av strandskyddet i de fall där det leder till utveckling av landsbygden. Om du söker strandskyddsdispens för ett LIS-område kan du ange det i din ansökan.

Läs mer om strandskydd och strandskyddsdispens

Om projektet

Inom projektet Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) jobbar Karlskrona kommun bland annat med att undersöka möjligheterna att ge lättnader i strandskyddet. Synpunkter från allmänheten, näringsliv och intresseföreningar kommer att vara en viktig del av planeringsunderlaget, tillsammans med geografiska analyser och inventering av så kallade naturvärden.

Läs projektbeskrivningen, pdf 48 kB

Naturvärdesinventering

Läs rapporten från naturvärdesinventeringen, pdf 17Mb

Var finns LIS-områdena?

Det är upp till varje kommun att peka ut LIS-områden i sin översiktsplan. I Karlskrona kommun finns i nuläget två områden utpekade:

  • Vid norra Sillhövdan I Holmsjö
  • Kring Västersjön i Saleboda och Fur

Sjöar vid orter som Nävragöl, Holmsjö, Saleboda/Fur, Tving och Fjärdsjömåla räknas också som LIS-områden. Kommunen pekar normalt inte ut enskilda sjöar, utan utvecklingen måste kunna ske på lokala initiativ.

Läs Karlskrona kommuns översiktsplan 2030, pdf

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-28
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Landsbygd--skargard/Landsbygdsutveckling-i-strandnara-lagen/