Logga för utskrift

Landsbygds- och skärgårdsmiljonen

Föreningar eller organisationer som har idéer eller projekt för att utveckla landsbygden och skärgården kan varje år ansöka om pengar till det.

Under tre år har Karlskrona kommun fördelat en miljon kronor per år till drygt femtio projekt för landsbygds- och skärgårdsutveckling. Föreningar och organisationer har genom dessa projekt gjort landsbygden och skärgården mer levande, attraktiv och tillgänglig.

Landsbygds- och skärgårdsmiljonen 2018

Sista dag att ansöka för projekt inom Landsbygds- och skärgårdsmiljonen 2018 är 31 oktober 2017.

Ansökan görs helst på blankett ”Ansökan om Landsbygds-och skärgårdsmiljonen”, men kan även lämnas in på ett vanligt papper. Se till att alla uppgifter som framgår av blanketten kommer med! Bifoga gärna offerter på större belopp.

Blankett - Ansökan om landsbygds- och skärgårdsmiljonen, PDF-dokument

Ansökan skickas till
This is an email address
eller
Karlskrona kommun,
371 83 Karlskrona

Märk ansökan ”Landsbygds-och skärgårdsmiljonen” i på kuvertet eller i meddelanderaden i e-posten.

Villkor för bidrag
Medel ges endast till föreningar som har sitt verksamhetsområde inom det område som i kommunens landsbygdsprogram är identifierat som landsbygd. Företag kan inte söka stöd ur Landsbygds och skärgårdsmiljonen.

Medel beviljas i första hand till investeringar. Stöd kan även beviljas för renovering av fastigheter. Stöd till aktiviteter hänvisas i första hand till föreningsbidrag hos kultur- och fritidsförvaltningen. Stödet betalas inte ut till sådant som redan tidigare beviljats stöd till.

Prioriteringar
Landsbygds och skärgårdsmiljonen ska generera landsbygdsutveckling över hela kommunen. Bidrag beviljas därför i första hand till föreningar som inte tidigare fått stöd. Insatser som genererar stor nytta för lokalsamhället prioriteras.

Anslutningsavgift till bredbandsuppkoppling i föreningslokaler prioriteras. Stöd ges inte till abonnemangskostnader.

Mer information om landsbygds- och skärgårdsmiljonen:

Ann-Marie Nordström
0455-30 30 52
This is an email address

Birgitta Jonasson
Tel 0455-30 32 50
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Landsbygd--skargard/Landsbygds--och-skargardsmiljonen/