Logga för utskrift

Landsbygd & skärgård

Välkommen till vår landsbygd och skärgård. Här kan du läsa mer om vad som berör företag på landsbygden och i skärgården i Karlskrona kommun.
Människor och möten i skärgården

Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2014- 2017

Utvecklingsprogrammet för Karlskrona landsbygd ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling och stimulera kommunens förvaltningar och bolag att kraftsamla för landsbygdsutveckling.

Med en aktiv landsbygdsutveckling med bred samverkan, lokalt inflytande, framtidstro och nytänkande skapar vi en god livsmiljö.

Nio områden är prioriterade i utvecklingsprogrammet:
1. Lokal mobilisering – lokalt inflytande
2. Natur- och kulturmiljöer
3. Hållbar utveckling
4. Näringslivsutveckling
5. Boende, kommunikationer och service
6. Skolor/utbildning
7. IT och telekommunikation
8. Profilering och marknadsföring
9. Offensiv landsbygdsutveckling

Under hösten 2014 bildades en landsbygdsgrupp med representanter från de förvaltningar som är berörda av landsbygdsprogrammet. Gruppen arbetar med att bereda och samordna landsbygdsfrågorna inför beslut i kommunstyrelsen. Landsbygdsgruppen stödjer och stimulerar lokala initiativ och byutveckling och har aktiv kontakt med kommunens olika utvecklingsgrupper och företag. Karlskrona kommunbygderåd är en viktig samarbetspart i detta arbetet.

Vid frågor kontakta: This is an email address

Bygdepeng

De föreningar i Karlskrona kommun som arbetar med frågor som rör sin bygds utveckling har möjlighet att söka bygdepeng för att arbeta fram en lokal utvecklingsplan för sin bygd
– se information till höger om "bygdepengen" pdf 38kb och blankett för kommunal bygdepeng pdf 14kb

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Landsbygd--skargard/