Logga för utskrift

Karlskrona Hamn

Karlskrona hamn - Karlskrona Baltic Port - är möjligheternas hamn. Karlskrona är bästa läget för transporter mellan Skandinavien och Polen, Baltikum, Ryssland – och Asien. Den smartaste vägen mellan Skandinavien och Adriatiska havet eller Suezkanalen går via Karlskrona Baltic Port.

Karlskrona hamn med ytor och en färja vid kajen

Det beror inte bara på det optimala läget i sydöstra Sverige med korta avstånd till andra regionala nav, utan också på en långsiktig satsning. EU, Karlskrona kommun och ett flertal starka aktörer inom transport- och rederinäringen arbetar målmedvetet för hamnens utveckling. Hamnen är EU-klassad som TEN-T, Kategori A och dessutom förklarad som riksintresse.

Järnvägen norrifrån till Karlskrona ingår i EU-initiativet ”Motorways of the Sea” Investeringarna har gett en total modernisering av Kust till kust banans södra del, som förbinder Karlskrona med Stockholm respektive Göteborg. Även järnvägen för godstrafik till Karlskrona hamn har inom projektets ram rustats upp och elektrifierats för maximal miljövänlighet och tillgänglighet. Karlskrona är även länkat till Köpenhamn/Malmö/Helsingborg via Blekinge Kustbana, och till vägnätet genom vägarna 27, 28 och E22.

Läs mer om Karlskrona hamn på Verkö 

Karta över Baltic-Link transportkorridor 

Dokument

Hamntaxa 2016, pdf 82 Kb

Hamnordningen, pdf 3 Mb Kb

Sjöfartsverket - Riktvärden och restriktioner

Sveriges Hamnars terminalbestämmelser, pdf 114 Kb

Sjöfartsskydd/Port security, pdf 735 kB  

Broschyr Karlskrona hamn,pdf 1 MB

 

 

 

 

 

 

 • Kontakt

  • Fartygsanmälan, hamnavgifter
  • Johan Hansson
  • Hamnstyrman
  • Telefon: 0455-30 31 54
  • Jourhavande
  • passning 24-00, anlöp, avfall, ISPS
  • Mobil: 070-930 44 00
  • Tekniska frågor
  • Anders Jönsson
  • Driftchef
  • Telefon: 0455-30 31 90
  • Övergripande frågor
  • Pelle Pettersson
  • Hamnchef
  • Telefon: 0455-30 32 66
  • Ekonomi och administrativa frågor
  • Eva Sundberg
  • Administartör
  • Telefon: 0455-30 31 40
 • a3cert, certified iso 14001

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Foretagande/Infrastruktur/Karlskrona-Hamn/