Tillgången på skötare/boendestödjare förväntas inte möta efterfrågan på varken ett eller fem års sikt. Det har under de senaste åren inte utbildats tillräckligt många, vilket bland annat beror på att det är för få som väljer att studera vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden. 

Aktuell utbildning

Yrkesutgång psykiatri utgår våren 2021. Information om nästa uppstart kommer.

Psykiatri

Efter slutförd utbildning kan du till exempel arbeta inom hälso- och sjukvårdens psykiatri eller inom kommunal socialpsykiatri som skötare, boendestödjare eller stödassistent.

Antal utbildningsplatser
20

Förkunskaper
Slutförd vård- och omsorgsutbildning 1350p eller motsvarande där kurs Psykiatri 1 är obligatorisk. 

Utbildningsinnehåll
Kurserna Psykiatri 2200p, Samhällsbaserad psykiatri 100p.

Utbildningens längd och omfattning
Heltidsstudier under 13 veckor, varav 5 veckor är arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom Region Blekinge (10 platser) eller kommunens psykiatri (10 platser).

Teoretiska studier under 8 veckor, 3 dagar/vecka: klockan 08.30-16.00, schemalagda på skolan. 

Utbildningsperiod

Arbetsplatsförlagt lärande (APL).
30 timmar/vecka enligt handledarens schema, vilket innebär dag-, kvälls- och helgtjänstgöring.  

Ansökan
Skicka in din ansökan till studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen, Pelle Hansson:

E-post: per-olof.hansson@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 42 10

Ekonomi 
Du kan söka studiemedel, läs mer på csn.se

Vid frågor, kontakta kursansvariga lärare:

Catharina Johansson, lärare
E-post: catharina.johansson@skola.karlskrona.se
Telefon: 0455-30 42 11

Petra Lepasoon, lärare
E-post: petra.lepasoon@skola.karlskrona.se
Telefon: 0455-30 48 83

Kurslitteratur 
Akutpsykiatri, E.Brenner, P. Rydell, I. Skoog. Studentlitteratur, 2016. 
ISBN 978-91-44-10978-7 

Samhällsbaserad psykiatri, I.Andersson Höglund, B. Hedman Ahlström.Sanoma utbildning, 2012. ISBN 978-91-523-1516-3

Ansökan och kontakt

Vill du ansöka eller veta mer om någon av yrkesutbildningarna börjar du med att kontakta en av våra studie- och yrkesvägledare. Ansökan fylls i på Vuxenutbildningen, Norra Kungsgatan 24, Karlskrona. Du behöver ta med betyg samt CV. Detta görs vid ett personligt besök med en studie- och yrkesvägledare.

Så bokar du besök med Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare

 • Är det här utbildningen för dig?

  För att passa som och trivas med arbetet inom psykiatrisk vård kan det vara bra att ha eller utveckla följande förmågor.

  Empatisk förmåga - kunna bemöta människor med psykisk ohälsa och ha förståelse för situationen som patienterna/brukarna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

  Förtroendeingivande - det är viktigt att arbeta på ett sätt som får patienterna att känna förtroende och trygghet.

  Kommunikativ förmåga - vara lyhörd och kunna uttrycka sig på ett tydligt sätt. Arbetet innebär ofta både muntlig och skriftlig kommunikation.

  Psykisk stabilitet - arbetet kan vara psykiskt krävande och det viktigt att behålla sitt lugn i pressade situationer.

  Självständighet – man måste självständigt kunna göra egna bedömningar och ta avgörande beslut, men ofta ingår man i team med andra yrkesgrupper (källa: Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivning).

  Utbildningen är på totalt 13 veckor, varav åtta är undervisning på skolan. Undervisningen på skolan har tre dagar per vecka som är schemalagda, och två dagar är avsatta för självstudier.

  Fem veckor är arbetsplatsförlagt lärande (apl) som görs inom Region Blekinges psykiatri, eller kommunens socialpsykiatri, plats utanför Karlskrona kan bli aktuellt. Apl bedrivs på heltid och du följer de arbetstider som finns på arbetsplatsen vilket innebär dag-, kvälls- och helgpass.

 • Studiplan

  Totalt 400 poäng

  • Psykiatri 2: 200 p
  • Samhällsbaserad psykiatri: 100 p
  • Orienteringskurs, introduktion till utbildning: 100 p