För vem?

  • Du kan börja studera från och med 1 juli det år du fyller 20 år.
  • För att kunna studera ska du vara folkbokförd i Karlskrona och ha personnummer med tio siffror.
  • EU-medborgare kan studera på sfi. Kontakta studie-och yrkesvägledare.
  • Har du skyddad identitet? Kontakta studie- och yrkesvägledare för ett personligt möte.

Börja studera på sfi

För att kunna börja studera på sfi anmäler du dig digitalt. Klicka här för att komma till ansökan. Sedan klickar du på "E-legitimation” för att kunna logga in med ditt bank-id.

Efter att du gjort din ansökan kommer vi att behandla den så snart vi kan. Handläggningstiden är från 1 vecka upp till 12 veckor. Vi kommer att kontakta dig via e-post.

Kom ihåg att titta i din e-post så du inte missar viktig information.

Här hittar du en guide som hjälper dig att fylla i ansökan.

Om du har frågor är du välkommen att mejla dem till vuxenutbildningen@karlskrona.se.

Information om sfi

Vi har inga informationsträffar på plats. För att förbereda dig inför ansökan vill vi att du har tittat på följande informationsfilm:

Ansökan sfi på svenska.

Ansökan sfi på engelska.

Ansökan sfi på arabiska

Ansökan sfi pashto.

Ansökan sfi på dari

Dina studier

Antagning till kurs sker kontinuerligt. För alla elever upprättas en individuell studieplan och du läser den kurs som passar dig. 

Beroende på din tidigare skolbakgrund, går det att starta på tre olika nivåer:

  • Studieväg 1 består av kurserna A, B, C och D. För dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland. 
  • Studieväg 2 består av kurserna B, C och D. För dig med viss studievana.   
  • Studieväg 3 består av kurserna C och D. För dig med mycket god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

Betyg och prov

När din lärare bedömer att du som elev nått kraven för kursen, får du göra ett nationellt prov. Sedan sätter läraren ett betyg för kursen du läser: A, B, C, D eller E.