KLF_vuxenskola_DSC6485.jpg

För vem?

  • Du kan börja studera från och med 1 juli det år du fyller 20 år.
  • För att kunna studera ska du vara folkbokförd i Karlskrona och ha personnummer med tio siffror.
  • EU-medborgare kan studera på sfi (ta med pass till informationsträffen).
  • Har du skyddad identitet? Kontakta studie- och yrkesvägledare för ett personligt möte.

Börja studera på sfi

För att kunna börja på sfi gör du ett personligt besök på en av Vuxenutbildningens informationsträffar. Det är här du anmäler att du vill börja studera på sfi.

Se kalender för nästa tid för informationsträff  

Informationsträffar

Under dessa träffar informerar studie-och yrkesvägledare träffar lärare för individuellt kartläggningssamtal.

Du som har tolk med dig kommer att ha ditt kartläggningssamtal direkt efter att du fyllt i ansökan. Räkna med att hela informationsträffen tar cirka två timmar. 

Du som är engelsktalande kommer tillbaka för kartläggningssamtal vid ett senare tillfälle. Räkna med att informationsträffen tar cirka en timma. 

Tolk

Tolkar i arabiska och engelska finns på plats. Behöver du tolk på annat språk? Kontakta studie- och yrkesvägledare minst en vecka innan informationen. 

Dina studier

Antagning till kurs sker kontinuerligt. För alla elever upprättas en individuell studieplan och du läser den kurs som passar dig. 

Beroende på din tidigare skolbakgrund, går det att starta på tre olika nivåer:

  • Studieväg 1 består av kurserna A, B, C och D. För dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland. 
  • Studieväg 2 består av kurserna B, C och D. För dig med viss studievana.   
  • Studieväg 3 består av kurserna C och D. För dig med mycket god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

Betyg och prov

När din lärare bedömer att du som elev nått kraven för kursen, får du göra ett nationellt prov. Sedan sätter läraren ett betyg för kursen du läser: A, B, C, D eller E.

Aktuellt