2125034-elementary-school-geography-class.jpg

I den fristående verksamheten är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola och gymnasieskola inräknad.