I den fristående verksamheten är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola och gymnasieskola inräknad.