Vem kan läsa modersmål? 

 • Adoptivbarn och ensamkommande barn och ungdomar med grundläggande kunskaper i hemspråket.
 • Barn som talar något av de fem minoritetsspråken finska, meänkieli, jiddisch, romani chib eller samiska behöver kan få modersmålsundervisning även om de inte använder språket varje dag.

Det är frivilligt att läsa modersmål för behöriga elever i alla åldrar från årskurs 1-9 och även i gymnasiet. En elev kan läsa modersmål som mest i sju år under sin skolgång. Undervisningen sker oftast efter ordinarie skoltid och kan ske på annan skola.

Ansöka eller säga upp plats 

Om ditt barn vill börja läsa sitt modersmål gör du som förälder eller vårdnadshavare en ansökan här på webben. Samma gäller om du vill säga upp ditt barns plats.

 • Så fungerar modersmålsundervisning

  Du kan läsa ditt modersmål i alla åldrar från och med årskurs 1, även på gymnasiet. Du kan läsa ditt modersmål högst sju läsår av din sammanlagda skoltid.

  Läser du något av minoritetsspråken eller de nordiska språken kan du läsa ämnet modersmål alla dina skolår.

  OBS! Du kan bara läsa ett språk. Kom därför ihåg att bara skriva ett språk i din ansökan, annars blir den ogiltig.

  Avsluta din modersmålsundervisning

  Om du inte längre vill delta i modersmålsundervisning måste du säga upp din plats. Du kan säga upp din plats när som helst under läsåret. Så snart vi fått in din uppsägning stryker vi dig från undervisningen. Går du i en årskurs där du ska ha ett termins- eller slutbetyg kommer vi inte sätta betyg i modersmål om du avregistrera dig under terminen.

  Göra uppehåll från undervisningen

  Eftersom du kan läsa ditt modersmål högst sju läsår av din sammanlagda skoltid, har du möjlighet att göra ett studieuppehåll från modersmålsundervisningen när som helst under din skoltid. Uppehåll i undervisningen gör du genom att säga upp din plats. När du vill börja läsa ditt modersmål igen så anmäler du detta genom att fylla i en ny anmälan till modersmålsundervisning.

  OBS! Tänk på att läser du något av minoritetsspråken eller de nordiska språken kan du läsa ämnet modersmål alla dina skolår.

 • Vem kan läsa modersmål?

  Du kan läsa ämnet modersmål i skolan om du har minst en vårdnadshavare som talar ett annat språk än svenska. För att få läsa modersmål behöver du ha språket som dagligt umgängesspråk och ha grundläggande kunskaper i det.

  Om du vill läsa något av de fem minoritetsspråken finska, meänkieli, jiddisch, romani chib eller samiska behövder du inte har språket som det dagliga i hemmet för att få undervisning.

  Barn som är adopterade har rätt att läsa sitt modersmål om denne har grundläggande kunskaper i språket. Samma sak gäller för ensamkommande barn och ungdomar. 

  Svenskar som bara har bott utomlands under en viss tid kan inte delta i modersmålsundervisning.

 • När får jag svar?

  När du har skickat in ansökan om att du vill läsa modersmål ska rektorn på skolan godkänna din ansökan. Efter det kommer du att placeras i undervisningsgrupp och bli kontaktad om var ditt barn får undervisning.

  Nystart i modersmålsundervisning sker två gånger per läsår. 

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun