Arbetsro, nyfikenhet och arbetsglädje i första rummet

Vi samarbetar med förskolan som har sina lokaler i samma hus som skolan. På detta sätt blir det en bra och trygg start för barnet när det är dags att börja i förskoleklassen.

Tillsammans skapar vi en god och lärande miljö, där arbetsro, nyfikenhet och arbetsglädje sätts i första rummet.

Varje elev har en individuell utvecklingsplan, IUP. Utvecklingsplanen berättar vad skolan ska göra för att ditt barn ska nå så långt som möjligt i de olika ämnena. Där tydliggörs också vad du som förälder kan göra för att stötta barnet i skolan och det tydliggörs också vad eleven själv kan göra.

Samarbete med Lyckeby Kunskapscentrum

Verköskolan och Lyckeby Kunskapscentrum, LKC, hänger ihop. Skolorna har en gemensam organisation med ett tätt och gott samarbete. Efter år 2 på Verköskolan börjar eleverna i år 3 på LKC. Genom besök, fadderverksamhet och olika gemensamma aktiviteter förbereder vi eleverna för en bra och trygg övergång.

 

Kontakt

Verköskolan

Södra Backen 1

371 60 Lyckeby

Kontakt

Rektor Verköskolan

Charlott Swärd