Verköskolan

Verköskolan är en liten skolenhet med skolår F-2. Skolan erbjuder en trygg miljö och har en helhetssyn kring elevernas lärande och välbefinnande. Personalen i skolan och på fritidshemmet har ett nära samarbete.