Vår verksamhet

Vi har en mångårig erfarenhet av att ta emot nyanlända elever i olika åldrar. Våra elever kommer från ett fyrtiotal olika länder och de erbjuds extra undervisning i svenska som andraspråk.

På skolan har vi också en Montessoriavdelning för årskurs F-5.

Skolan har en aula och ett stort kombinerat folk- och skolbibliotek. I direkt anslutning till skolan ligger friidrotts- och bollhallen Sunnahallen. På eftermiddag och kväll bedrivs fritidsgård i för barn och ungdomar i vårt kafé.

Profiler

Sunnadalskolan har två profiler, kultur och idrott. Inom respektive område har elever i årskurs 7-9 många olika saker att välja på. Profiltiden är schemalagd två timmar per vecka.

Yngre elever har mycket att välja på inom "elevens val".

Kulturprofil

Eleverna på kulturprofilen producerar varje år en teaterföreställning med premiär i maj. Eleverna skriver manus, bygger scen, syr kläder, dansar, skådespelar och gör musik samt marknadsföring.

Idrottsprofil

I vår idrottsprofil kan eleven välja mellan inriktning fotboll, gruppträning och konditionsträning.

Kontakt

Skolexpeditionen

Sunnadalsvägen 3

371 44 Karlskrona

Kontakt

Rektor Sunnadalsskolan F-9

Jessica Berg