Lust att lära, leva och leka

Vår profil heter Livslust och handlar om lusten att lära, leva och leka. Bakgrunden till att vi valt profilen är att barn lever i en intensiv och ofta stressig värld och varje dag utsätts för en massa intryck. Barn påverkas mycket av alla bilder och budskap om hur hen ska vara och se ut.

Vi på Rosenfeldtsskolan vill hjälpa eleverna att skapa egna positiva bilder och känslor kring sig själva och varandra.Vi vill få barnen att känna livslust - att känna glädje över att vara just de underbara tjejer och killar de är. Livslustprofilen präglar vår skola och vårt fritids alla dagar. 

Knopp och kropp

Vi är en av de första skolorna i landet som har livsfärdighetsträning på schemat varje vecka, med ett läromedel som heter Livsviktigt. Vi jobbar med “Röris” och på de så kallade Knopp och Kropp-timmarna ägnar vi oss åt avslappning, massage, letar guldkorn och hittar smultronställen. 

Om du blir nyfiken och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss!

I årskurs 4-6 sker undervisningen på ett processorienterat och undersökande arbetssätt där skrivprocessen genomsyrar verksamheten. Vår skola har elevråd, matråd, klassråd och föräldraråd och vi arbetar mycket med att få alla att förebygga mobbning. Alla elever ska känna trygghet, glädje och delaktighet i vår skola. 

Grundsärskolan

På Rosenfeldtsskolan har vi även en särskola för årskurs 1-6. Grundsärskolan är lokalintegrerad och i nära samarbete med Rosenfeldtsskolans grundskola. Eleverna arbetar inkluderat med sina kamrater i grundskolan med hjälp av specialpedagog och assistenter.

Vi utgår alltid från elevens behov och anpassar undervisningen, grupperna och material därefter.
Vi använder TAKK, tecken som stöd, i vår undervisning och kunskapsförmedling. 

I särskolans kursplan ingår utökat antal timmar i slöjd, hemkunskap och idrott. Vi har specialpedagoger som utreder och arbetar speciellt med behövande elever.

Kontakt

Rosenfeldtsskolan

Amiralitetstorget 12-14

371 31 Karlskrona

Kontakt

Rektor Rosenfeldtsskolan

Yvonne Gunnarsson