NKC fritids.JPG

Arbetet utgår från ett tätt samarbete mellan lärare och fritidspersonal för en helhetssyn på barnen och för att komplettera varandra i tid, innehåll och kompetens.

Fritidshemmets centrala innehåll utifrån läroplanen är:

  • Språk och kommunikation
  • Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Natur och samhälle
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Kontakt till fritidshemmen