Vår skola

Vi är lokalintegrerade med grundskolan och det sker på mötesplatser som skolgård, matsal och gymnastiksal. Vi delar också studievägledare och skolsköterska med grundskolan och har ett samarbete med stödteamet.

 • LKC grundsärskola omfattar utbildning i ämnen eller ämnesområden.
 • Vi bemöter varje elev utifrån sina förutsättningar.
 • Vi eftersträvar en röd tråd i arbetet.
 • Vi arbetar mycket med bemötande mellan olika individer och situationer.

Profil

Skolans profil är natur, kultur och miljö. Skolan är grönflagg-certifierad. Vi på grundsärskolan ska på ett konkret sätt visa på våra möjligheter och skyldigheter att värna om vår livsstil och hälsa.

Nu arbetar vi med livsstil och hälsa där våra är att:

 • Alla elever ska efter ålder och förmåga lära sig om kroppen
 • Alla elever ska lära sig varför och vilken kost som är bäst.
 • Alla ska få bättre kondition.
 • Få god kunskap om allt som står i vår ”Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling”.
 • Alla ska få prova aktivt friluftsliv vid några tillfällen.

Vårt arbetssätt

Upplevelsebaserad inlärning

Vi arbetar med att ge våra elever upplevelsebaserad inlärning genom studiebesök.

Naturupplevelser är också en del i undervisningen med utflykter till bland annat Ekebacken och Lyckå slottsruin.

Vi har även samarbete med föreningslivet och goda möjligheter att ta oss till olika platser tack vare närhet till Amiralens köpcentra.

Temabaserad inlärning

 • Vi arbetar med tema, till exempel hösten, jul och Astrid Lindgren, där vi väver in ämnen och ämnesområden.
 • Vi förbereder för yrkes- och vardagslivet.
 • Vi eftersträvar en kommunikativ miljö där vi tillämpar tecken som stöd (TAKK).