Hälsofritids

Vi kallar oss hälsofritids med stort fokus på lek och rörelse både inomhus och utomhus. Vi går gärna till våra närliggande naturområden. Under loven hittar vi alltid på lite extra kul som bad, skridskoåkning, badminton och andra aktiviteter. 

Mål för verksamheten

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. 

Entreprenöriellt lärande

Fritidshemmet ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Öppettider

Måndag-fredag klockan 06.00-18.00.

Måltider

Frukost serveras i skolans matsal, kom senast klockan 07.45. 
Mellanmålet serveras i skolans matsal klockan 13.45 (LKC F-2) samt från klockan 14.00 (Klubben).