På Jändelskolan har alla elever tillgång till en egen Chrome book och vi arbetar med både traditionella och digitala läromedel. Vi använder oss av Google classroom där både arbetsuppgifter och information ligger samlad. Av stor vikt är att lära eleverna hur man uppträder på nätet, både gällande källkritik och hur man håller en god ton. Eleverna är, när de lämnar skolan, väl förberedda för vidare studier.  

Språk i alla ämnen 

“Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.” (Lgr 11) 

Vi arbetar språkutvecklande i alla ämnen. Vi har stort fokus på begreppsinlärning samt resonerande och reflekterande samtal.  

Kultur i skolan  

Vi har förmånen att tillhöra “Blekingemodellen” som innebär att varje elev till och med årskurs nio årligen ska få uppleva en teater och ett musikevent. Utöver det är vi också med i projektet ”Kultur crew” där våra elever utbildas i att arrangera kulturevenemang på vår skola. 

Musiken är en viktig del  i vår undervisning. Våra elever ges möjlighet att prova på flera olika instrument under sin skoltid och vid skolavslutningar mm uppträda och visa sina färdigheter i sång och musik.