Redo för livet - hos oss tar du klivet

Målet för skolan är att ha trygga elever som nyfiket kastar sig över nya utmaningar och som inser att ingen lyckas med allt men att alla kan lyckas med något.  I vårt värdegrundsarbete använder vi oss av De sju goda vanorna från Ledaren i mig. 

Årskurs 4-6 delar byggnad med årskurs 7-9. Vi delar idrottshall och skolrestaurang samt samutnyttjar utrymmen för praktisk-estetiska ämnen. Jändelskolan har ett skolbibliotek med ett rikt och varierat utbud av böcker.  

Årskursmentorer på högstadiet

Med tydliga ramar som utgår från skolans värdegrund skapar vi en trygg tillvaro för våra elever. Ramar är gränssättning för vad vi accepterar på skolan och vad vi inte accepterar.

Högstadiet har årskursmentorer/socialpedagoger som hjälper eleverna extra mycket med sociala frågor för att öka tryggheten. Målet för skolan är att ha trygga elever som har en helhetssyn på lärande och ett eget syfte för sitt kunskapssökande.

Vi vill ge eleven insikt i demokratiska värden och utveckla elevens självkännedom.  Skolan är väl utrustad med alla specialsalar, resursrum av olika slag och ett välutrustat skolbibliotek.