Idrott

På Jändelskolan har vi en tydlig satsning på hälsa. Eleverna i alla årskurser har 120 minuters idrott med möjlighet att välja till ytterligare 80 minuter.

Vi har också en skolidrottsförening, JSIF, som stimulerar ungdomar till både fysisk aktivitet och tävling. Våra elever har lyckats mycket bra i olika tävlingssammanhang som friidrott, handboll och volleyboll.

Under flera av våra temadagar arbetar vi med ämnet hälsa ur ett brett perspektiv. Vi undersöker kostens och motionens betydelse.

I årskurs 7 får eleverna arbeta med frågor som rör hälsa. Målet med veckan är att varje elev ska bli medveten om hur hans eller hennes vanor påverkar hälsan.

  • Vi arbetar och diskuterar om stress och självkänsla.
  • Vi bakar, lagar mat och pratar om hur viktig kosten är för hälsan.
  • Vi testar olika idrotter och motionsformer. Eleverna väljer en ny aktivitet varje dag.
  • Vi pratar om hur kroppen fungerar och hur olika droger påverkar oss.

I slutet av hälsoveckan får alla skriva en rapport och rapporten följs sedan upp under årkurs 8. 

Musik

På skolan finns fyra stycken musiksalar utrustade med till exempel PA, trummor, bas, gitarr, synth samt en mobil inspelningsstudio, där vi spelar in våra låtar. Dessutom en studio utrustad med sex iMac datorer för film- och musikprojekt.

Musikundervisningen bedrivs i halvklass i årskurs 8 och 9 samt i helklass årskurs 7: 

  • Årskurs 7 har 60 minuter musik per vecka med möjlighet att välja till 80 minuter.
  • Årskurs 8 har 60 minuter per vecka med möjlighet att välja till 80 minuter.
  • Årskurs 9 har 40 minuter pervecka med möjlighet att välja till 80 minuter.

Dessutom finns vår populära skolkör som övar varje vecka och varje tisdag håller Musikhuset öppet mellan klockan 15.00 och 20.15. Där kan skolans musiker repa och får hjälp av lärare. Kostnaden för att vara med i Musikhuset är 100 kronor per år och elev. Vi har också en stödförening som heter Music nonstop.

Mörtsjölägret

På höstterminen inleder eleverna i årskurs 7 med ett läger på Mörtsjöåsen. Det är ett uppskattat tillfälle att lära känna varandra och skolans personal.

Vi äter gott, paddlar kanot, badar, bygger flottar, lär oss första hjälpen, utmanar en strapatsbana, leker, pratar om självkännedom, självkänsla och självförtroende  eller bara har det lugnt och skönt.