På skolområdet finns ett stort grönområde med kuperad terräng och motionsslinga, som stimulerar till lek, utevistelse och fysiska aktiviteter.   Jändelskolan är tillgänglighetsanpassad. 

Fritidsklubben för mellanstadiet

Jändelskolans fritidsklubb är anpassad för eleverna i åk 3-6. Vår verksamhet bygger på barnens intresse och önskemål. 

Till idrottshallen går fritids minst en gång i veckan för idrott och lek.  

Utemiljön inbjuder till lek och rörelse. Det finns gungor, basket-, bandy- och grusfotbollsplan. Våra två skogsområden lockar till aktiviteter av olika slag. 

Fritidsgård för högstadiet

Jändelskolan 7-9 har en fritidsgård som är tillgänglig på dagtid för eleverna i skolan som har håltimme eller rast och på kvällstid med andra aktiviteter. 

Kontakt

Jändelskolan

Torhamnsvägen 28, Box 30

373 00 Jämjö

Kontakt

Rektor Jändelskolan 4-9

Helen Sollin

Kontakt

Biträdande Rektor Jändelskolan 4-9

Åsa Lindau

Kontakt

Biträdande rektor/planerare

Sofia Granevik