Vi arbetar utifrån ett årshjul, där vi scannar av kunskaper i basämnena matematik, engelska och svenska en gång per termin. Utifrån bland annat det gör vi utvecklingsplaner för varje elev.  

Vi arbetar med bedömning för att hjälpa eleverna i sitt lärande; Var är jag? Vart ska jag? Vilka är mina nästa steg?   

Dessa frågor är med i samtliga ämnen för att stödja och utveckla eleverna i deras skolarbete. 

Årskurs 7-9

I högstadiet arbetar vi utifrån ett årshjul, där vi observationsperioder följt av lämpliga insatser och analysmöten för att kunna följa upp och utvärdera. Vi sätter in stöd och anpassningar där det behövs och har flera undervisningsgrupper för att möta alla ungdomars olika behov. Vi söker utmaningar för varje elev med målet att successivt ta ansvar för sitt eget lärande.