Jändelskolan

På skolområdet finns ett stort grönområde med kuperad terräng och motionsslinga, som stimulerar till lek, utevistelse och fysiska aktiviteter. Jändelskolan är tillgänglighetsanpassad.