Digitala verktyg

Alla på skolan jobbar för att skapa nyfikenhet och en lust att lösa problem på ett kreativt sätt. Stor vikt läggs vid att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digitaliseringen och en förståelse att värdera information på ett källkritiskt sätt.

Bedömning för lärande

Bedömning är en viktig del i planeringen av undervisningen i syfte att ge förutsättningar att utveckla elevens lärande och kunskapsutveckling. Elevernas kunskaper synliggörs och läraren ger och får återkoppling av sin undervisning. Stor vikt läggs vid frågorna, var är jag? Vart ska jag och vart är jag på väg?

Språk i alla ämnen

I alla ämnen jobbar vi tillsammans med att utveckla elevernas språk. Vi skapar kommunikativa lärmiljöer där eleverna har möjlighet att utvecklas. Läsning utvecklar elevernas språk i alla ämnen och utgör en stor del av undervisningen.