Eleverna motiveras att ta ansvar

Processen Ledaren i Mig syftar till att stödja skolpersonal i att träna eleverna att ta ansvar. Eleverna jobbar mot mål som skolan och de själva satt upp där de både ska kunna lyssna till andra och själva uttrycka sig. En anna del är att kunna samarbeta bättre, tänka kreativt och hantera konflikter. Processen motiverar eleverna att ta ansvar för sina liv och beslut. Att respektera olikheter, förändra vision till verklighet och hitta balans i livet.

Förutsättningar för lärande och utveckling

Skolan lägger stor vikt vid relationen mellan elever, personal och föräldrar. Det
samarbetet är en viktig del i elevernas utveckling. Med ett tydligt värdegrundsarbete är eleverna i centrum och skolan arbetar för en miljö där eleverna ska trivas och ges möjlighet till utveckling så långt som möjligt, i egen takt, utifrån varje individs förutsättningar.

Du som förälder har möjligeht att vara med i föräldrarådet. Det är ett tillfälle för föräldraguppen att möta skolledning och lärargrupp för att diskutera aktuella frågor.

Skolans tre fritidshem ger stort utrymme för lek, fysisk aktivitet och skapande

Under skoltid har fritidspedagogerna rastaktiviteter för att locka till fysisk aktivitet och skapa ett bra klimat där alla trivs.
Fritids har utedagar och då besöker vi närliggande naturområden. I gympasalen har fritids rörelse och elverna får välja aktiviteter och om de vill får de vara ledare för aktiviteten.
Eleverna har möjlighet att påverka fritids innehåll, miljö och material genom ett fritidsråd.

Kontakt

Jämjö kyrkskola

Riksvägen

373 00 Jämjö

Kontakt

Rektor Jämjö Kyrkskola

Helen Sollin

Kontakt

Biträdande rektor Jämjö Kyrkskola

Sofia Granevik