Jämjö Kyrkskola ingår i Jämjö skolområde och är en F-3 skola med cirka 200 barn samt tre fritidshem. Pedagogerna tillsammans med fritidspersonalen och elevhälsoteam arbetar för att främja och stödja eleverna och deras kunskapsutveckling.

Förutsättningar för lärande och utveckling

Samarbetet och relationerna mellan elever, personal och föräldrar är en viktig del i elevernas utveckling. Med ett tydligt värdegrundsarbete i fokus är eleverna i centrum och skolan arbetar för en lärmiljö där eleverna ska trivas och ges möjlighet till utveckling så långt som möjligt, utifrån varje individs förutsättningar.

Fritidspedagogerna utmanar eleverna under rastaktiviteterna till fysisk aktivitet i syfte att skapa ett bra klimat där alla trivs. Under fritids utedagar besöker vi våra underbara närliggande naturområden. I gymnastiksalen har fritids rörelseaktiviteter och eleverna får välja aktiviteter och om de vill får de vara ledare för aktiviteten. Eleverna har möjlighet att påverka fritids innehåll, miljö och material genom ett fritidsråd.

 

Kontakt

Jämjö kyrkskola

Riksvägen

373 00 Jämjö

Kontakt

Rektor Jämjö Kyrkskola

Helen Sollin

Kontakt

Biträdande rektor Jämjö Kyrkskola

Agneta Everbrand