Tre avdelningar finns i Tullskolans (F- åk6) bottenplan. Pricken 1-2 åringar, Knopen 3-4 åringar och Masten 5-åringar.

I ett intilliggande fristående hus finns två avdelningar, Holmen 1-2 åringar och Kobben 3-4 åringar.

I vår pedagogiska miljö vill vi ge barnen möjligheter att med sin lust, nyfikenhet och naturliga drivkraft utforska sin omvärld i samspel med andra barn och medforskande pedagoger.

Kontakt biträdande rektor

Ann-Louise Glans Olander

Polhemsgatan 2

371 39 Karlskrona

Kontakt förskolans avdelningar

Masten: 0455-30 51 61
Pricken: 0455-30 36 32
Knopen: 0455-30 36 32
Kobben: 0455-30 34 51
Holmen: 0455-30 36 93