Livslångt lärande i glädjefylld miljö

Vårt gyllene mål är att tillsammans med föräldrar utveckla barnet i en glädjefylld miljö för ett livslångt lärande.

Arbetssätt

Dokumentation

Vi dokumenterar barnens läroprocesser. Därigenom synliggör vi barnens, avdelningens och pedagogernas utveckling. Dokumentationen är också underlag för utvecklingssamtal.

Utevistelse

På Kajutans förskola är vi ute varje dag. Vi leker på vår gård, i närliggande parker och i skogen. Tullparken, Långö badplats, Studentviken, Gräsvik och Bryggarberget är närliggande utflyktsmål.