Vår förskola

Vår förskolegård sträcker sig runt stora delar av huset. Vi har skogen i direkt anslutning till förskolan och nära till strövområden och lekparker som ligger inom trafikfritt område.

Vi skapar miljöer där barnen ska trivas och ges möjlighet till lärande, kommunikation och utveckling i sin egen takt, utifrån varje individs förutsättningar. På vår förskola möter barnen medforskande pedagoger som stimulerar och utmanar barnen i deras lärande.

Förskolan delar byggnad med skola och fritidshem. Alla verksamheter samarbetar, vilket gör att barnen lär känna varandra – och övergången från förskola till förskoleklass blir trygg och smidig.

Kontakt

Rektor Verkö förskola

Ulrika Johnson

S Backen 3

371 65 Lyckeby

Kontakt till förskolans avdelningar

Tora: 0455-30 35 86
Freja: 0455-30 38 42
Vidar: 0455-32 14 35