Vår förskola

Vår förskolegård sträcker sig runt stora delar av huset och vi har en inhägnad gård. Skogen som ligger i anslutning till förskolan och vi har nära till strövområden och lekparker som ligger inom trafikfritt område.

Förskolan delar byggnad med skola och fritidshem. Alla verksamheter samarbetar, vilket gör att barnen lär känna varandra – och övergången från förskola till förskoleklass blir trygg och smidig.

Profil

4 Ess

I vår verksamhet utvecklar vi kommunikativa, självständiga barn och ungdomar som i samspel med andra utforskar världen. Vi utgår från Lyckeby samverkansområdes gemensamma profil, 4 Ess som står för:

  • Språk
  • Science (naturvetenskap och teknik)
  • Samspel
  • Självständighet

Med 4 Ess skapar vi en gemensam inriktning för våra barns lärande. I enlighet med våra styrdokument har vi valt att fokusera på språk, självständighet, samspel och science. Detta stämmer också överens med EU:s nyckelkompetenser som beskriver vad som är betydelsefullt för våra barn i ett globalt samhälle.

Kontakt

Rektor Verkö förskola

Ulrika Johnson

S Backen 3

371 65 Lyckeby

Kontakt till förskolans avdelningar

Tora: 0455-30 35 86
Freja: 0455-30 38 42
Vidar: 0455-32 14 35