Verkö förskola

Verkö förskola har tre avdelningar: Vidar, Freja och Tora. Vi har nära till naturen och flera olika lekparker. Förskolan riktar sig mot dagens teknik som ett kompletterande verktyg i verksamheten.