Verkö förskola

Hos oss har vi nära till skogen används som en del av vår förskolas utemiljö.