Vi följer den svenska läroplanen för förskolan med särskilt fokus på språk, naturvetenskap och hållbarhet.

Sjöstiernans förskola består för närvarande av två avdelningar. 

Kontakt

Rektor Sjöstiernans förskola

Anne Mattisson Ferm

Adress till förskolan

Herrgårdsvägen 1
371 42 Karlskrona

Kontakt till förskolans avdelningar

Mörten: 0455-30 36 53, sjostiernan.fsk.morten@skola.karlskrona.se

Abborren: 0455-30 36 52, sjostiernan.fsk.aborren@skola.karlskrona.se