Om förskolan

Vi vill att alla ska känna trygghet och delaktighet i en glädjefylld miljö, samt ge barnen grunden till ett livslångt lärande.

På Sjöstiernan finns tre avdelningar och vi lägger stor vikt vid att göra en grundlig inskolning av barnet och dess föräldrar för att barn, föräldrar och personal ska få en bra och harmonisk start. Vi lär känna varandra i lagom takt vilket sedan utgör en grund för ett gott samarbete kring barnet i framtiden.

Vi skapar trygghet i vardagen och främjar barnets utveckling genom att dagligen arbeta med:

  • Språkstimulerande aktiviteter, till exempel sång, sångpåsar, rim och ramsor, bilder, sagor med mera.
  • Att ge barnen bra möjligheter att utvecklas motoriskt genom bland annat dans, rytmik, lekar och mycket utevistelse på vår härliga gård som bjuder på utmaningar för alla åldrar.
  • Att se och uppmuntra barnens intressen och önskningar.
  • Social träning såsom att dela med sig, vänta på sin tur, trösta och hjälpa en kompis.
  • Att tärka barnets självkänsla och identitet.

Profil

Vi arbetar dagligen efter våra tre pedagogiska ledstiernor:

  • Kreativ inne- och utemiljö
  • Respektfulla möten
  • Må bra

Kontakt

Biträdande rektor Sjöstiernans förskola

Marie Persson

Ekorrvägen 4

Kontakt till förskolans avdelningar

Mörten: 0455-30 36 53
Abborren: 0455-30 36 52
Spättan: 0455-30 36 64