Vi följer den svenska läroplanen för förskolan med särskilt fokus på språk, naturvetenskap och hållbarhet. Engelskan finns med som ett naturligt och lekfullt inslag under dagens olika aktiviteter. På avdelningen arbetar svenska pedagoger med goda kunskaper i engelska.

På förskolan finns två avdelningar i åldern 1-2 år och 3-5 år.

Kontakt

Rektor Sjöstiernans förskola

Anne Mattisson Ferm

Kontakt till förskolans avdelningar

Mörten: 0455-30 36 53, sjostiernan.fsk.morten@skola.karlskrona.se
Abborren: 0455-30 36 52, sjostiernan.fsk.aborren@skola.karlskrona.se